Versie: 08.06.2021

Dit privacy beleid is specifiek van toepassing op “BMW Life”, een evenementen agenda (hierna:”Diensten”), aangeboden op www.bmwlive.be (“hierna: Website)” door BMW Belgium Luxembourg NV, Lodderstraat 16, 2880 Bornem, BE 0413.533.863 (hierna "BMW"), die optreedt als verwerkingsverantwoordelijke.

BMW heeft partnerships afgesloten met diverse Organisatoren die zelf optreden als onafhankelijk verwerkingsverantwoordelijke.

BMW verzekert u de vertrouwelijke verwerking van uw persoonsgegevens overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming, in het kort ‘AVG’ of ‘GDPR’.

 

Vragen over de toepasselijke wetgeving en deze privacy disclaimer kunnen worden gesteld aan de Data Protection Officer via data-protection-officer@bmw.be.

De persoonsgegevens die worden verwerkt bij het consulteren of bestellen van de Diensten worden alleen verzameld, verzonden en verwerkt op de manier die hieronder wordt beschreven.

Heeft u in een andere context contact met BMW, blijven het algemeen privacy beleid en social media beleid onverwijld geldig en zijn consulteerbaar via www.bmw.be.

Verwerking van persoonsgegevens en doeleinden van verwerking.

BMW beschikt over uw klanten identificatie gegevens doordat u klant ben bij BMW (zoals uw email email adres , uniek klantennummer). BMW biedt u de mogelijkheid om aan unieke evenementen deel te nemen aan voordelige prijzen of kans op gelimiteerde concert tickets.

BMW creëert een unieke voucher code, welke een kortingscode, korting categorie, geldigheidstermijn en een geanonimiseerde identificatie code omvat, die u toelaat om events te bestellen op de Website.

Op de Website dient u een account aan te maken, waarbij volgende gegevens worden verzameld: voucher code, naam email adres en telefoonnummer. Indien u overgaat tot aankoop worden uw contact gegevens gedeeld met de event Organizator indien het tickets op naam zijn. De online betaling gebeurt via een derde betaler platform. Enkel de noodzakelijke en ge-encrypteerde gegevens worden  naar het derde betaler platform verstuurd.

Op basis van de vouchercode kan BMW uw participatie afleiden en op basis van legitiem belang verwerken voor de verbetering van de kwaliteit van het aanbod. Uw aankoopgegevens worden maximaal 10 jaar bewaard. Gegevens die BMW verwerkt op basis van legitiem belang, worden maximaal 6 jaar bewaard.

Bescherming van persoonsgegevens

BMW past uitgebreide technische en organisatorische beschermingsmaatregelen toe, inclusief versleutelings- en authenticatiehulpmiddelen, om de veiligheid, integriteit en beschikbaarheid van uw gegevens te helpen beschermen en behouden, in overeenstemming met de toepasselijke vereisten inzake gegevensbescherming. Wij maken gebruik van veiligheidsmaatregelen zoals:

  • strikte toegangsregels tot uw gegevens op 'need to know'-basis en enkel voor de opgegeven doeleinden;
  • overdracht van verzamelde gegevens in versleutelde vorm;
  • opslag van zeer vertrouwelijke gegevens (bv. kredietkaartgegevens) enkel in versleutelde vorm;
  • firewalls in IT-systemen om toegang door onbevoegden te vermijden, bv. van hackers, en de toegang tot IT-systemen permanent te monitoren om misbruik van persoonsgegevens op te sporen en te stoppen;
  • beheer van inbreuken en incidenten (info systeem voor veiligheidsmanagement);
  • organisatorische maatregelen voor personeel dat persoonlijke gegevens verwerkt
  • beheer van bedrijfscontinuïteit.


Slechts beperkte en geautoriseerde personen van BMW en haar verwerkers hebben toegang tot de persoonsgegevens. Deze zijn verplicht tot gegevensgeheim. 

Gegevensoverdrachten en locatie van verwerking

De persoonsgegevens van deelnemers worden verwerkt binnen de Europese Unie.

BMW treedt op als verwerkingsverantwoordelijke. Verder maakt BMW gebruik van IT ondersteuning van BMW Group, die optreedt als verwerker. 

Het uitgebreide aanbod van evenementen op de Website

Voor het aanbod op de Website sluit BMW partnerships af met event organisatoren (onder meer organisatoren van muziekconcerten, kunst, sport enz.). De eventorganisatoren treden hierbij steeds op in de  de hoedanigheid van onafhankelijk Verwerkingverantwoordelijke.

Zo wordt ondermeer samengewerkt met concert organisator Live Nation BVBA (Blarenberglaan 3A, 2800 Mechelen, BE 0415.340.439), die zelf optreedt als Verwerkingsverantwoordelijke. Indien u extra tickets wenst te bestellen buiten het aanbod op de Website, wordt u doorgelinked naar de website van Live Nation, waar u concert tickets kan bestellen. Gelieve het privacy beleid van Live Nation na te lezen op https://nl.livenation.be/privacy.

De Organisatoren staat steeds duidelijk vermeld bij het betreffende aanbod. Het pivacy beleid van de Organistoren dient dan ook geconsulteerd te worden wanneer u tickets aankoopt van een betreffende Organisator.

BMW doet beroep op Verwerker Zanzibar BVBA (Pottenbrug 2, 2000 Antwerpen, BE 0462.412.205) voor de operationele uitvoering en afhandeling van de ticket verkoop, de online betaling via een derde betaler systeem, evenals voor de ontwikkeling en hosting van de Website. Zanzibar is gebonden aan GDPR vereisten via een gegevensverwerkersovereenkomst met BMW.

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

Gebruikers kunnen op elk gewenst moment kosteloos hun privacy rechten uitoefenen, zoals recht op inzage, correctie, wissen van gegevens, beperking en bezwaar op verwerking, overdraagbaarheid. Bovendien heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit.

Hebt u vragen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens door BMW, dan neemt u het best eerst contact op met ons BMW Group Belux Contact Center, bereikbaar via telefoon, e-mail of per gewone post: 

Tel. : +32 (0)3 890 50 02
contact.be@bmw.be
Lodderstraat 16, B-2880 Bornem
Openingsuren: ma – vrij : van 8u30 tot 21u ; za : van 10u tot 16u. Zon -en feestdagen gesloten.

Hebt u vragen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens door de event Organisatoren, dient u contact op te nemen met de event Organisator. Contact gegevens hiervoor staan vermeld op hun website of in hun privacy beleid.