BMWLIVE.BE GEBRUIKT ENKEL ESSENTIËLE COOKIES.

We plaatsen en lezen essentiële cookies op uw eindapparaat zodat we vervolgens de verzamelde persoonsgegevens kunnen verwerken.
Dit wordt specifiek uitgevoerd om:

  • Navigatie tussen pagina's mogelijk te maken zonder dat eerdere handelingen in dezelfde browsersessie verloren gaan
  • U multimedia-content te bieden die voldoet aan uw technische eisen
  • Uw handelingen uit het verleden op te slaan, zoals de keuze voor uw vorige cookie-toestemming
  • Ervoor te zorgen dat onze website zonder fouten wordt gegenereerd en dat deze voortdurend kan worden verbeterd
  • Te zorgen voor een optimale belastingverdeling tijdens het laden van onze websites
  • Uw gegevens op te slaan voor authentificatiedoeleinden

 

Details

Op onze websites worden essentiële cookies gebruikt om u de optimale online-ervaring te kunnen bieden.
In de volgende paragraaf wordt in detail uitgelegd waar essentiële cookies voor worden gebruikt.

Essentiële cookies zorgen ervoor dat u door onze websites kunt navigeren en de geboden functionaliteit zoals gewenst kunt gebruiken. Via deze cookies kan de website eerder ingevoerde gegevens opslaan, zoals de gebruikersnaam, de gekozen taal en individuele instellingen van bijvoorbeeld een videospeler of de inhoud van een winkelwagentje. De website kan ook uw locatie in cookies opslaan om u relevante lokale informatie aan te bieden.

Daarnaast worden essentiële cookies gebruikt voor het weergeven van een foutloze, efficiënte en gestroomlijnde website. Cookies leveren ons informatie over het aantal bezoeken bepaalde webpagina's, over hoe snel de pagina's worden geladen en of er fouten zijn opgetreden. Deze informatie, die niet naar u als persoon kunnen worden getraceerd, helpt ons om de online-ervaring van onze website continu te verbeteren.

Wij zijn de exclusieve gebruiker van essentiële cookies, daarom worden deze first-party cookies genoemd. Deze cookies worden alleen opgeslagen/gelezen op het moment dat u onze website bezoekt en worden normaal gesproken verwijderd nadat u de browser sluit.

Essentiële cookies vereisen geen toestemming van de bezoeker.